„Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumptracku - toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach, deskorolkach wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie dwóch torów typu pumptrack przeznaczonych do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach: toru o długości min. 80 m dla dzieci i poczatkujących oraz toru o długości min. 170 m dla młodzieży i zaawansowanych, rozebranie starej istniejącej nawierzchni, zabezpieczenie istniejących kabli oświetleniowych, wykonanie oświetlenia (odnowienie i przestawienie istniejących słupów lub ich wymianę oraz montaż nowych lamp), uporządkowanie terenu, założenie trawników wraz z pielęgnacją istniejącej zieleni, wykonanie oznakowania i instrukcji toru, posadowienie koszy na odpady, demontaż i montaż ogrodzenia, montaż słupków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną