Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia ambulansów zespołów ratownictwa medycznego WSRM w Łodzi

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-202 Łódź, ul. Warecka
 • Telefon/fax: tel. 426 558 050 , fax. 426 521 635
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
  ul. Warecka 2
  91-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 558 050, fax. 426 521 635
  REGON: 47306618800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia ambulansów zespołów ratownictwa medycznego WSRM w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia ambulansów ZRM WSRM w Łodzi wg poniższych zadań: Zadanie 1 – dostawa 6 sztuk defibrylatorów zgodnie z załącznikiem 1/1 do SIWZ. Zadanie 2 – dostawa 20 sztuk zestawów do intubacji (zestaw: laryngoskop + kleszcze intubacyjne 2szt.) zgodnie z załącznikiem 1/2 do SIWZ. Zadanie 3 – dostawa 14 sztuk toreb lekarskich zgodnie z załącznikiem 1/3 do SIWZ. Zadanie 4 – dostawa 8 sztuk ssaków akumulatorowo-sieciowych zgodnie z załącznikiem 1/4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną