Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-202 Łódź, ul. Warecka
 • Telefon/fax: tel. 426 558 050 , fax. 426 521 635
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
  ul. Warecka 2
  91-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 558 050, fax. 426 521 635
  REGON: 47306618800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsrm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 12 miesięcy środków i materiałów wg poniższych zadań: Zadanie 1 – dostawa opasek gipsowych i opasek pod gips zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zadanie 2 – dostawa środków opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zadanie 3 – dostawa samoprzylepnych środków opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zadanie 4 – dostawa środków dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną