przetarg nieograniczony na budowę BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM ORAZ LOKALAMI USŁUGOWYMI W POZIOMIE PARTERU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY WYSOKIEJ 30 ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPOŻAROWYM BUDYNKU NA DZIAŁCE 196/1.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. (42) 674 77 14 , fax. (42) 6749398
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  al. Piłsudskiego 150
  92-230 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 674 77 14, fax. (42) 6749398
  REGON: 47169132100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na budowę BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM ORAZ LOKALAMI USŁUGOWYMI W POZIOMIE PARTERU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY WYSOKIEJ 30 ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPOŻAROWYM BUDYNKU NA DZIAŁCE 196/1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz ciepłowniczej; b) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30, działki ewidencyjne numer 193/1, w obrębie W-24 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce nr 196/1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną