Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale zadania – części.

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego
 • Telefon/fax: tel. - , fax. 42 631 24 91
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Stefanowskiego 18
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. -, fax. 42 631 24 91
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale zadania – części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na zadania – części: Zadanie nr 1 – Zestaw komputerowy stacjonarny Zadanie nr 2 – Zestaw komputerowy stacjonarny Zadanie nr 3 – Zestaw komputerowy stacjonarny Zadanie nr 4 – Drukarka Zadanie nr 5 – Zestaw komputerowy stacjonarny, podzespoły i akcesoria komputerowe Zadanie nr 6 – Urządzenia wielofunkcyjne Zadanie nr 7 – Akcesoria komputerowe Zadanie nr 8 – Komputer przenośny Zadanie nr 9 – Zestaw komputerowy, monitor, switch Zadanie nr 10 – Monitory, części komputerowy, akumulatory Zadanie nr 11 – Przełącznik sieciowy Zadanie nr 12 – Zestaw prezentacyjny multimedialny Zadanie nr 13 – Komputer przenośny Zadanie nr 14 – Komputer przenośny Zadanie nr 15 – Komputer przenośny Zadanie nr 16 – Zestaw stanowisk do nauki systemów wbudowanych i graficznych Zadanie nr 17 – Akcesoria komputerowe i oprogramowanie Zadanie nr 18 – Zestaw wzmacniaczy audio Zadanie nr 19 – Komputer przenośny Zadanie nr 20 – Komputer przenośny Zadanie nr 21 – Nagrywarka i dyski Zadanie nr 22 – Notebook, akcesoria komputerowe, drukarka Zadanie nr 23 – Jednostka centralna komputera
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną