Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 3 zadania – części.

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego
 • Telefon/fax: tel. - , fax. 42 631 24 91
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Stefanowskiego 18
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. -, fax. 42 631 24 91
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 3 zadania – części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 3 zadania – części: Zadanie nr 1 – Oscyloskop Zadanie nr 2 – Oscyloskopy i generatory Zadanie nr 3 – Oscyloskopy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38342000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną