„Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-368 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. +48426649100 , fax. +48426649102
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  Piotrkowska 190
  90-368 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426649100, fax. +48426649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lsi.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja (przebudowa) punktów pomiarowych nr: 101,201; 102; 105; 113; 204; 118/218 na terenie miasta Łodzi Zadanie 1: Modernizacja punktu pomiarowego nr 101/201 przy ul. Waltera Janke, Zadanie 2: Modernizacja punktu pomiarowego nr 102 przy ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego, Zadanie 3: Modernizacja punktu pomiarowego nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego, Zadanie 4: Modernizacja punktu pomiarowego nr 113 przy ul. Hetmańskiej/Przybyszewskiego, Zadanie 5: Modernizacja punktu pomiarowego nr 204 przy ul. Traktorowej/Judyma, Zadanie 6: Modernizacja punktu pomiarowego nr 118/218 przy ul. Kurczaki/Powtórna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną