Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi na potrzeby BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi na potrzeby BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi na potrzeby BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wraz z budową urządzeń związanych z inwestycją, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ oraz kosztorysami nakładczymi stanowiącymi Załącznik nr 12 do SIWZ. Zakresem przetargu jest budowa zgodnie z projektem budynku od strony południowej wraz z budową urządzeń budowlanych związanych z inwestycją, wraz z wykonaniem ściany dociskowej. Jednocześnie z zakresu wyłącza się: Branża budowlana: 1. Rezygnuje się z wykonania elewacji z okładzin płytami YAWALBOND . W zamian elewacja zostanie ocieplona wełną mineralną i pokryta tynkiem cienkowarstwowym. 2. Rezygnuje się z wykonania piwnicy. Istniejąca piwnicę należy zasypać. Branża wentylacja i klimatyzacja 1. Rezygnuje się z Centrali wentylacyjnej układu N1 (pozostałe elementy układu N1 należy wykonać) 2. Rezygnuje się klimatyzatora K4, K7 oraz klimatyzatorów do serwerowni p.0-05 i 0-06 (rezygnuje się jedynie z zakupu jednostek klimatyzacyjnych, instalację należy wykonać). Instalacja azotu – rezygnuje się z jej wykonania na tym etapie, (fundament należy wykonać). Branża elektryczna 1. Zakres nie obejmuje przyłącza elektrycznego i teletechnicznego oraz instalacji związanych z terenem z wyjątkiem napędu bramy i domofonu. Agregat prądotwórczy z pozostawieniem fundamentu i zasilania Meble i wyposażenie laboratoryjne nie jest objęte zakresem przetargu. Roboty drogowe Dokumentacja projektowa w układzie branżowym, stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uni.lodz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną