Prace remontowe w żłobkach nr 6 i 29 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-063 Łódź, ul. Zachodnia
 • Telefon/fax: tel. 42 6322361 , fax. 426 322 361
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
  ul. Zachodnia -
  91-063 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6322361, fax. 426 322 361
  REGON: 43517650000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w żłobkach nr 6 i 29 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowe w żłobkach nr 6 i 29 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną