„Prace budowlane w Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1.”

Miejskie Centrum Medyczne Bałuty" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne Bałuty" w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-036 Łódź, Budgoska
 • Telefon/fax: tel. 426 577 970, , fax. 426 577 228
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne Bałuty" w Łodzi
  Budgoska 17/21
  91-036 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 577 970, , fax. 426 577 228
  REGON: 00031331900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mcmbaluty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prace budowlane w Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: a)prace ogólnobudowlane i wykończeniowe b)roboty instalacji elektrycznej c)roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną