postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-513 Łódź, Pabianicka
 • Telefon/fax: tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404 , fax. 42 6895409
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  Pabianicka 62
  93-513 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, fax. 42 6895409
  REGON: 29540300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną