„Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski”.

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-252 Łódź, ul. Felińskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 892 081, , fax. 426 892 081
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
  ul. Felińskiego 7
  93-252 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 892 081, , fax. 426 892 081
  REGON: 47223799500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmgorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na poprawie stanu sanitarno–higienicznego: sanitariatów na parterze, gabinetów lekarskich na 1 piętrze, gabinetów lekarskich w poradni poz. dla dzieci chorych na 1 piętrze, gabinetów pielęgniarek na 2 piętrze w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 dz. nr ewid. 76/1, obręb G-17 pod nazwą: „Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został, przedstawiony w pkt 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną