Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282A, realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców. Zakłada się wykonanie termomodernizacji poprzez remont dachu wraz z jego ociepleniem, ocieplenie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę okien i drzwi, remont posadzki na gruncie, modernizację źródła ciepła, wymianę instalacji grzewczej, modernizacja instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Budynek został wpisany do rejestru zabytków powiatu miejskiego Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Program Funkcjonalno Użytkowy, Audyt energetyczny oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną