„Plac zabaw na Rudzie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Plac zabaw na Rudzie w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie placu zabaw z uwzględnieniem strefy dla młodszych dzieci oraz strefy dla starszych dzieci, wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z przepisami, położenie nawierzchni z Normą PN-EN 1177, wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe spełniające oczekiwania grupy wiekowej w przedziale 3-7 lat i 7-14 lat, uporządkowanie terenu, montaż ławek z oparciami i stojaków na rowery, posadowienie koszy na odpady, budowę ogrodzenia, montaż tablic informacyjnych oraz nasadzenie zieleni niskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną