Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” oraz „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” Zamówienie zostało podzielone na 8 części: - Część 1 - Przedszkolu Miejskim nr 152, ul. Retkińska 78, - Część 2 - Szkole Podstawowej nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139, - Część 3 - Szkole Podstawowej nr 37, ul. Szpitalna 9/11 - Część 4 - Szkole Podstawowej nr 170, ul. Miedziana 1/3, - Część 5 - XV LO, ul. Traktorowa 77, - Część 6- Zespole Szkół Geodezyjno - Technicznych (poprzednio Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13), ul. Skrzydlata 15, - Część 7 - Technikum nr 3 (poprzednio Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3), ul. Kilińskiego 159/163, - Część 8 - Szkoła Podstawowa nr 168 (poprzednio Zespół Szkół Specjalnych nr 5), ul. Plantowa 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną lub wybrane części zamówienia przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na maksymalnie cztery części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną