opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Łódź, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Łódź, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Łódź, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2 części, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ i na warunkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. Część 1 obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie RON- ów nr 1,2,3,11,12,13,14,15; (dzielnice: Bałuty, Śródmieście, Widzew) Część 2 obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie RON- ów nr 4,5,6,7,8,9,10 (dzielnice: Górna, Polesie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną