Odśnieżanie, usuwanie i zapobieganie śliskości na terenach wewnętrznych Kampusów A, B i C Politechniki Łódzkiej w sezonie zimowym 2019/2020

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 20 12 , fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 20 12, fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie, usuwanie i zapobieganie śliskości na terenach wewnętrznych Kampusów A, B i C Politechniki Łódzkiej w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, usuwanie i zapobieganie śliskości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną