Kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-135 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 422 089 214 , fax. 422 089 210
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Narutowicza 34
  90-135 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 089 214, fax. 422 089 210
  REGON: 47056924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.larr.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A. mieszczących się w: a) Łodzi przy ul. Narutowicza 34 – kompleksowe świadczenie usługi b) Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 6 c - kompleksowe świadczenie usługi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną