Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Ul. Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 42 6312717, , fax. 42 631 23 16
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych
  Ul. Wólczańska 217/223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6312717, , fax. 42 631 23 16
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej. 2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego określają załączniki: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ b) Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną