Kompleksowe opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz cyklu szkoleń w ramach zadania pn. „Wsparcie szkoleniowo-doradcze”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz cyklu szkoleń w ramach zadania pn. „Wsparcie szkoleniowo-doradcze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1) polegająca na kompleksowym opracowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji informacyjnej oraz cyklu szkoleń w ramach zadania pn. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, planują założyć własną firmę i potrzebują zdobyć informacje oraz umiejętności, które ułatwią im to zadanie. Cykl szkoleń będzie bezpłatny, a jego celem będzie zwiększenie poziomu kapitału ludzkiego na rynku pracy. 2) realizacja 5 szkoleń na potrzeby Wsparcia Szkoleniowo -Doradczego. Wymagana liczba przeszkolonych osób - 100. 3) uczestnicy szkoleń, to osoby, które obecnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkują obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji i są zainteresowane założeniem własnych firm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w TOMIE II SIWZ– Formularz Aktu Umowy. Zamawiający informuje, iż zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500060-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną