KBZ.261.94.2019 Doposażenie Pracowni - Warsztatów Dziewiarskich obejmujące dostawę maszyny dziewiarskiej wraz z wykonaniem usług szkoleniowych i edukacyjnych towarzyszących dostawie, na potrzeby realizowanego Projektu „Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2”

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 422 547 418
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 422 547 418
  REGON: 27579000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KBZ.261.94.2019 Doposażenie Pracowni - Warsztatów Dziewiarskich obejmujące dostawę maszyny dziewiarskiej wraz z wykonaniem usług szkoleniowych i edukacyjnych towarzyszących dostawie, na potrzeby realizowanego Projektu „Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa maszyny dziewiarskiej stanowiącej wyposażenie Pracowni Warsztatów Dziewiarskich, według poniższego zestawienia: Zakup i dostawa urządzenia – maszyny dziewiarskiej (szydełkarka płaska) przeznaczonej do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla studentów wraz z wykonaniem szkoleniowych usług towarzyszących tj.: a) odpłatnej usługi szkoleniowej z obsługi zakupionego urządzenia – maszyny dziewiarskiej dla łącznie 4 osób (pracowników Zamawiającego: 2 pedagogów i 2 pracowników technicznych). b) odpłatnej usługi szkoleniowej - kursu przygotowującego studentów do obsługi "Studia projektowego" i zakupionej maszyny dziewiarskiej, polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów z nastawieniem na możliwości kształcenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający opis parametrów technicznych i wymaganych funkcjonalności zamawianej maszyny dziewiarskiej, z wyłączaniem usług o których mowa powyżej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42714000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną