Dostawy preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych z podziałem 8 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych z podziałem 8 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych z podziałem na 8 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia 1 Preparat do odkażania pola operacyjnego 2 Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu 3 Alkoholowy, antyseptyczny preparat do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi, iniekcjami, szczepieniami 4 Preparat do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, barwiony, bez zawartości jodu 5 Środki do mycia w myjce – dezynfektorze 6 Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, wyposażenia i pomieszczeń szpitalnych oraz preparaty do pielęgnacji pacjentów 7 Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych 8 Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 - 9 do SIWZ zwane również - w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną