Dostawy bielizny j.u. niejałowej, czepków, masek chirurgicznych, fartuchów, podkładów, myjek, śliniaków stomatologicznych z podziałem na 16 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy bielizny j.u. niejałowej, czepków, masek chirurgicznych, fartuchów, podkładów, myjek, śliniaków stomatologicznych z podziałem na 16 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy bielizny j.u. niejałowej, czepków, masek chirurgicznych, fartuchów, podkładów, myjek, śliniaków stomatologicznych z podziałem na 16 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Bielizna j.u. z włókniny, niejałowa (dostawa Wólczańska / Wileńska) 2. Czepki, ochraniacze j.u. (dostawa Wólczańska / Wileńska) 3. Maski chirurgiczne j.u. (dostawa Wólczańska / Wileńska) 4. Prześcieradła, fartuchy j.u. (dostawa Wólczańska / Wileńska) 5. Ubranie lekarskie j.u. do stosowania na bloku (dostawa Wileńska) 6. Ubrania lekarskie j.u. bawełnopodobne (dostawa Wólczańska) 7. Prześcieradła na stół operacyjny j.u. (dostawa Wólczańska) 8. Podkłady wielowarstwowe (dostawa Wólczańska / Wileńska) 9. Podkłady na rolce j.u. (dostawa Wólczańska / Wileńska) 10. Myjki jednorazowego użytku (dostawa Wólczańska / Wileńska) 11. Odzież jednorazowego użytku z włókniny SMS (dostawa Wólczańska) 12. Jednorazowe ściereczki (dostawa Wólczańska) 13. Fartuchy zabiegowe, spodnie włókninowe j.u. (dostawa Wólczańska / Wileńska) 14. Prześcieradła i czyściwo (dostawa Wileńska) 15. Śliniaki stomatologiczne (dostawa Wileńska) 16. Ubranie operacyjne (dostawa Wileńska) 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 17 do SIWZ zwane również w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39518000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną