Dostawy armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 42 6778202, 6781879 , fax. 426 788 761
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Wierzbowa 52
  90-133 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6778202, 6781879, fax. 426 788 761
  REGON: 47283614100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zwik.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dostawa nawiertek wodociągowych z obudowami teleskopowymi na rurociągi wykonane z PVC i PEHD. Część 2: Dostawa nawiertek wodociągowych z obudowami teleskopowymi na rurociągi wykonane z żeliwa i azbestocementu .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42131148-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną