Dostawa wraz z montażem mebli metalowych, krzeseł i foteli na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 422 547 418
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 422 547 418
  REGON: 27579000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem mebli metalowych, krzeseł i foteli na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli metalowych, krzeseł i foteli na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zamówienie składa się z 8 odrębnych części: Część 1 – Szafa metalowa aktowa. Część 2 – Szafy metalowe. Część 3 – Szafy szufladowe. Część 4 – Szafy na plany i mapy. Część 5 – Szafa metalowa. Część 6 – Krzesła i fotele. Część 7 – Krzesło biurowe. Część 8 – Fotel. 2. Wykonawcy uprawnieni są do złożenia oferty na jedną, kilka lub wszystkie części postępowania. 3. Warunki płatności oraz pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów dla danej części będące załącznikami do SIWZ. Złożenie oferty na daną część jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz warunków SIWZ. 4. Asortyment musi spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględnił wszelkie koszty związane z transportem, rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem i ustawieniem przedmiotu zamówienia umowy. 6. Miejsce dostawy – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź. 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości, fabrycznie nowy, komplety, sprawny technicznie posiadający wszelkie akcesoria montowane fabrycznie oraz zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną