Dostawa worków polietylenowych i etykiet samoprzylepnych na odpady medyczne.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70 , fax. 42 678 99 52
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52
  REGON: 28877400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków polietylenowych i etykiet samoprzylepnych na odpady medyczne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków polietylenowych i etykiet samoprzylepnych na odpady medyczne dla USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie o właściwościach, opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo-cenowy oraz załączniku nr 1C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną