dostawa urządzeń służących do gotowania i ogrzewania, opalanych paliwem stałym wraz z montażem oraz demontażem i wywozem (utylizacją) starych pieców i kuchni dla lokali mieszkalnych, w nieruchomościach będących własnością Gminy i Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa urządzeń służących do gotowania i ogrzewania, opalanych paliwem stałym wraz z montażem oraz demontażem i wywozem (utylizacją) starych pieców i kuchni dla lokali mieszkalnych, w nieruchomościach będących własnością Gminy i Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń służących do gotowania i ogrzewania, opalanych paliwem stałym wraz z montażem oraz demontażem, wywozem i utylizacją starych pieców i kuchni dla lokali mieszkalnych, w nieruchomościach będących własnością Gminy i Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, w podziale na 2 części. Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego asortymentu urządzeń grzewczych: • piece węglowe o wymiarach ;  wysokość ca. 900 mm wydajność cieplna: 5- 6 kW  szerokość ca. 450 mm  głębokość ca. 500 mm • piece węglowe o wymiarach ;  wysokość ca. 900 mm wydajność cieplna: 7-8 kW  szerokość ca. 450 mm  głębokość ca. 400 mm • kuchnie węglowe ;  wysokość ca. 850 mm wydajność cieplna: 6,5 - 8 kW  szerokość ca. 900 mm  głębokość ca. 650 mm • kuchnia węglowa ;  wysokość ca. 750 mm wydajność cieplna: 5-6 kW  szerokość ca. 550 mm  głębokość ca. 500 mm Zamówienie obejmuje:  dostarczenie pieców i kuchni wraz z ich montażem na adresy wskazane w załączniku adresowym, który zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy,  demontażu istniejących kuchni, pieców wraz z ich utylizacją/wywozem,  przedłożenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 –m-cy,  piece i kuchnie muszą być przystosowane do stosowania paliwa stałego (węgla kamiennego, brunatnego, drewna opałowego – do rozpalania),  piece przeznaczone do ogrzewania miejscowego oraz kuchnie przeznaczone do gotowania , smażenia i pieczenia - winny zawierać opis techniczny sporządzony przez producenta.  palenisko w piecach winno być wyłożone płytami szamotowymi Zakres zamówienia: część 1: Piece węglowe o wydajności cieplnej 5- 6 kW – 77 szt. Piece węglowe o wydajności cieplnej 7-8 kW – 35 szt. Kuchnie węglowe o wydajności cieplnej 5-6 kW – 11 szt. Kuchnie węglowe o wydajności cieplnej 6,5-8 kW – 13 szt. część 2: Piece węglowe o wydajności cieplnej 5- 6 kW – 39 szt. Piece węglowe o wydajności cieplnej 7-8 kW – 69 szt. Kuchnie węglowe o wydajności cieplnej 6,5-8 kW – 20 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42214100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną