Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-446 Łódź, ul. Zgierska
 • Telefon/fax: tel. 42 6163000 , fax. 42 6163063
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  ul. Zgierska 47
  91-446 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6163000, fax. 42 6163063
  REGON: 47207183300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsplodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 kpl. ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W skład 1 kompletu wchodzą: 1) ubranie (kurtka, spodnie) zgodne z normą PN-EN 469 2) kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną