„Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu RPLD.01.01.00-10- 0003/18”

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Al. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. 426 313 500 , fax. 426 313 502
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Al. Politechniki 6
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 313 500, fax. 426 313 502
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.p.lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu: „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu RPLD.01.01.00-10- 0003/18”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera - 1 sztuka Płyta główna Serwerowa, jednoprocesorowa z możliwością instalacji modułu TPM, posiadająca 8 złączy DIMM z obsługą do 2TB pamięci RAM Procesor Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 16200 punktów w teście Passmark CPU Mark Co najmniej 14 fizycznych rdzeni. 19.25MB pamięci podręcznej Karta graficzna Złącze PCI-E x16, co najmniej 8 GB pamięci GDDR5, przepustowość pamięci nie mniejsza niż 243 GB/s, obsługa co najmniej czterech monitorów, średnia wydajność na poziomie minimum 10400 punktów w teście Passmark G3D Mark Dysk twardy Dysk SSD o pojemności min 256GB, złącze M.2. Odczyt co najmniej 3200 MB/s, zapis co najmniej 1300 MB/s Dysk SSD o pojemności min 960GB, złącze SATA. Odczyt co najmniej 560 MB/s, zapis co najmniej 510 MB/s Gwarancja Minimum 60 miesięcy serwisu on-site, czas reakcji NBD w dni robocze. Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta serwera. Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. Inne Możliwość sprawdzenia konfiguracji i pobrania sterowników ze strony www producenta serwera po podaniu nr seryjnego. Wymagane podanie strony wwww. certyfikaty Oferowany model serwera musi posiadać certyfikatPN-EN ISO 9001:2009 na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO14001:2005 i PN-ISO/IEC 21001:2007 lub nowsze. Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE i Rozporządzeniem Komisji (UE) 617/2013 oraz dyrektywą 2011/65/UE. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze - oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 7 – x64 b) Windows 8 – x64 c) Windows 10 – x64 System operacyjny Licencja na MS Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny tj.: - obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory Oprogramowanie w ramach licencji zbiorczej MOLP dla jednostek edukacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną