„Dostawa sprzętu dydaktycznego dla potrzeb Pracowni programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie w ŁCDNiKP w Łodzi. Zamówienie podzielone na części, od 1 do 4”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 783 378, , fax. 426 780 798
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 783 378, , fax. 426 780 798
  REGON: 47139038700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wckp.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu dydaktycznego dla potrzeb Pracowni programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie w ŁCDNiKP w Łodzi. Zamówienie podzielone na części, od 1 do 4”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia Pracowni programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie w sprzęt dydaktyczny niezbędny do utworzenia w Pracowni wyspecjalizowanego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego HTEC (Haas Technical Education Center) w obszarze użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną