DOSTAWA SPRZĘTU AGD: oczyszczaczy powietrza, klimatyzatora, kuchenki mikrofalowej, płyt grzewczych ceramicznych i gazowych, ekspresów do kawy oraz lodówek DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UŁ

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU AGD: oczyszczaczy powietrza, klimatyzatora, kuchenki mikrofalowej, płyt grzewczych ceramicznych i gazowych, ekspresów do kawy oraz lodówek DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SPRZĘTU AGD: oczyszczaczy powietrz, klimatyzatora, kuchenki mikrofalowej, płyt grzewczych ceramicznych i gazowych, ekspresów do kawy oraz lodówek DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UŁ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – części nr 1- 11. 3) Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w Załączniku nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną