Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci: Pakiet Nr 1 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. Cell Signaling Technology Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. Thermofisher Scientific Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. Promega o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną