Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umed.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (Pakiety I-IX) Pakiet I- Stomatologia zachowawcza z endodoncją: materiały do wypełnień, podkładowe i czasowe. Pakiet II- Stomatologia zachowawcza z endodoncją: narzędzia i materiały pomocnicze Pakiet III-Protetyka: materiały protetyczne. Pakiet IV -Protetyka: narzędzia protetyczne Pakiet V-Techniki Dentystyczne: materiały protetyczne ogólne Pakiet VI- Techniki Dentystyczne: materiały protetyczno-ortopedyczne Pakiet VII- Techniki Dentystyczne :materiały protetyczne ,elementy precyzyjne Pakiet VIII- Techniki Dentystyczne :materiały protetyczne gips/wosk Pakiet IX- Techniki Dentystyczne :materiały protetyczne kompozyt/ceramika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141810-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną