Dostawa kozetek lekarskich, taboretów oraz stanowisk do pielęgnacji niemowląt dla Zespołu Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kozetek lekarskich, taboretów oraz stanowisk do pielęgnacji niemowląt dla Zespołu Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa kozetek lekarskich, taboretów oraz stanowisk do pielęgnacji niemowląt dla Zespołu Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ nr 2.I (Pakiet I), oraz nr 2.II (Pakiet II). 3.3. Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, zapoznanie się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne w celu zaplanowania jego prawidłowego wykonania. 3.4. Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania w SIWZ określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, ma ono na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do opisanych poprzez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą miały, co najmniej te same cechy funkcjonalne, co wskazane w SIWZ, oraz których jakość nie jest gorsza, od jakości określonej w specyfikacji produktu. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39190000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną