Dostawa jednorazowego sprzętu specjalsitycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowego sprzętu specjalsitycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 1: Kleszczyki do usuwania ciał obcych Pakiet Nr 2: Okluder do zamykania przecieków okołozastawkowych Pakiet Nr 3: Okluder do zamykania przezskórnego PDA Pakiet Nr 4: Koszulki proste z zastawką hemostatyczną dużego kalibru Pakiet Nr 5: Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej Pakiet Nr 6: Koszulki naczyniowe – dostęp udowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111710-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną