Dostawa i montaż wyposażenia magazynu B Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz Łódź, ul. Zgierska 147

Muzeum Tradycji Niepodległościowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-706 Łódź, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 042 6327112, 6322044, 6553666 , fax. 426 364 404
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
  ul. Gdańska 13
  90-706 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6327112, 6322044, 6553666, fax. 426 364 404
  REGON: 27779900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumtradycji.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia magazynu B Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz Łódź, ul. Zgierska 147
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż następującego wyposażenia 1. Regały przesuwane z napędem ręcznym – 3 sztuki - regały przesuwne, dwustronne, wyposażone w standardowe półki w ilości 5 poziomów użytkowych, o wymiarach: długość: 4x1000 mm, głębokość: 500 mm każda ze stron regału (łączna głębokość 1000 mm), wysokość: ~2600 mm, maksymalna długość regału 4100 mm. 2. Szafa zamykana z półkami – 1 sztuka - szerokość: 1000 mm, głębokość: 500 mm wysokość: 1920 mm 3. Szafa z szufladami na mapy – 2 sztuki - szafa z szufladami na sztandary: szerokość: 1500 mm, głębokość: 1500 mm wysokość: 2000 mm. Głębokość użytkowa szuflady 65 mm. Szafa dwudziestoszufladowa (bądź podwójna dziesięcioszufladowa). 4. Szafy z szufladami na plakaty – 2 sztuki - szafy z szufladami na plakaty: szerokość: 1285 mm, głębokość: 865 mm, wysokość: 2000 mm. Głębokość użytkowa szuflady 65 mm. Szafa dwudziestoszufladowa (bądź podwójna dziesięcioszufladowa). 5. Szafa zamykana z półkami – 1 sztuka - wzmacniana, do przechowywania amunicji: szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 mm wysokość: 1500 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną