Dostawa i montaż stanowiska do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-505 Łódź, M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 42 637 37 63, , fax. 42 636 92 26
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
  M. Skłodowskiej-Curie 3
  90-505 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 637 37 63, , fax. 42 636 92 26
  REGON: 00004750400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://moratex.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż stanowiska do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż stanowiska do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną