Dostawa filmów oraz odczynników RTG dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-520 Łódź, Okólna
 • Telefon/fax: tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
  Okólna 181
  91-520 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
  REGON: 47321127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpluc.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa filmów oraz odczynników RTG dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa filmów oraz odczynników RTG dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124210-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną