Dostawa fabrycznie nowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem, akcesoriów i laptopa – stacji komputerowej do obróbki wraz z wdrożeniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego zestawu dla doposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 42 254-90-00, 654 03 23 , fax. 42 254 90 36
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Miasta Łodzi
  ul. Ogrodowa 15
  91-065 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 254-90-00, 654 03 23, fax. 42 254 90 36
  REGON: 59841100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.muzeum-lodz.pl/zamowienia/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem, akcesoriów i laptopa – stacji komputerowej do obróbki wraz z wdrożeniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego zestawu dla doposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem, akcesoriów i laptopa – stacji komputerowej do obróbki wraz z wdrożeniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego zestawu dla doposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta Łodzi Zestaw skanujący – 1 komplet o minimalnych parametrach: Głowica pomiarowa 1. Skaner ma służyć do digitalizacji rzeczywistego kształtu i koloru mierzonych obiektów i pozwalać na archiwizację surowych wyników pomiaru z urządzenia, które zawierają współrzędne każdego punktu pomiarowego i kolor w formacie chmury punktów. 2. Pomiar światłem strukturalnym białym LED pozwalającym na odwzorowanie kształtu oraz koloru obiektu mierzonego – gwarancja min. 20 000 godzin pracy urządzenia. 3. Urządzenie wyposażone w jeden projektor i jeden detektor kolorowy o rozdzielczości min. 9 MPix lub dwa detektory kolorowe o rozdzielczości min. 9 Mpix. 4. Jedna objętość pomiarowa o wymiarach min. 300x200x210 mm możliwa rozbieżność wymiarowa +/- 2%. 5. Głowica wyposażona we wskaźniki laserowe wskazujące umiejscowienie środka objętości pomiarowej (x, y, z). 6. Odległość między punktami (rozdzielczość skanowania): maksymalnie 0,01 mm (min. 164 pkt/mm2). 7. Maksymalna niepewność pomiaru w osi X, Y, Z: 0,005 mm. 8. Minimalna ilość punktów z jednego kierunku: 9 milionów. 9. Dane wyjściowe (wyniki źródłowe) z głowicy pomiarowej: chmura punktów gdzie każdy punkt opisany jest wartościami metrycznymi i kolorystycznymi : X, Y, Z, R, G, B. 10. Urządzenie zintegrowane z dedykowanymi akcesoriami: numeryczną platformą obrotową oraz oświetleniem bezcieniowym. 11. Trwała, zamknięta obudowa głowicy skanującej, uniemożliwiająca rozkalibrowanie, zabrudzenie lub uszkodzenie optyki systemu, urządzenie gotowe do skanowania od razu po włączeniu bez konieczności przeprowadzenia kalibracji przed rozpoczęciem pomiaru. 12. Urządzenie z kalibracją producenta wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia wewnętrznej kontroli dokładności pomiarowej skanera 3D zgodnie z normą VDI/VDE 2634 część. 2 lub cz. 3 wraz z kopiami certyfikatów wzorców z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego na podstawie których przeprowadzono sprawdzenie. 13. Skrzynia transportowa do przechowywania i przenoszenia skanera. Oprogramowania sterujące 1. Oprogramowanie sterujące skanerem z polską wersją językową, dostarczone przez tego samego oferenta – 1 licencja komercyjna, wieczysta. 2. Oprogramowanie sterujące skanerem ma zawierać funkcje do edycji danych pomiarowych oraz zamiany kolorowej chmury punktów (nie czarno-białej) siatkę trójkątów w formacie OBJ z teksturą. 3. Oprogramowanie sterujące dedykowanymi zintegrowanymi akcesoriami: numeryczną platformą obrotową oraz oświetleniem bezcieniowym. 4. Funkcja automatycznego tworzenia siatek trójkątów z nałożoną teksturą tzw. „jednym kliknięciem”. 5. Funkcja tworzenia ścieżek/planów pomiarowych z uwzględnieniem stolika obrotowego i systemu oświetlenia bezcieniowego. 6. Funkcja umożliwiająca zaznaczanie punktów po kolorze, wraz z podaniem wartości początkowej i granicznej, edycja kolorystyczna punktów oraz nakładanie tekstury, filtracja po barwie RGB. 7. Wymagane dopasowywanie danych kierunkowych: ręczne trójpunktowe oraz automatyczne: przy użyciu stolika obrotowego, markerów płaskich lub geometrycznych, po krzywiźnie, dokładne dopasowanie (Global Alignment). 8. Funkcja dostosowywania intensywności projekcji w zależności od koloru obiektu mierzonego. 9. Funkcje edycja i naprawa siatek trójkątów, uzupełniania dziur po krzywiźnie obiektu oraz na płasko. 10. Płynna praca z dużymi danymi pomiarowymi zapewniona przez wyświetlanie w oprogramowaniu minimum 300 mln punktów z prędkością minimum 4 fps. 11. Analiza wyników min. obliczanie odległości miedzy punktami, obliczanie pola powierzchni siatki trójkątów, wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny. 12. Import plików: STL, PLY, Eksport plików: PLY, OBJ, STL. Platforma obrotowa numeryczna– 1 komplet: 1. Platforma numeryczna z talerzem o średnicy min. 500 mm i nośności min. 60 kg. 2. Dokładny przesuw platformy zapewniający na automatyczne dopasowanie pomiarów kierunkowych nie wymagająca nanoszenia markerów na obiekt. 3. Sterowanie platformą bezpośrednio z oprogramowania sterującego skanerem 3D. 4. W zestawie wzorzec do wyznaczania osi obrotu platformy obrotowej, kable przyłączeniowe oraz sztywna walizka transportowa na platformę obrotową oraz wzorzec. Pakiet oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D: 1. Zestaw złożony z minimum 3 sztuk lamp światła ciągłego z możliwością zmiany natężenia światła, 3 sztuk statywów do lamp, 3 sztuk softboxy na statywy do lamp 60cm x 90cm (+/- 5 cm). 2. Zdalne sterowanie lampami bezpośrednio z oprogramowania sterującego skanerem 3D. 3. Torby i walizki do bezpiecznego transportu. Statyw kolumnowy na skaner 3D 1. Statyw ze wysięgnikiem poziomym oraz z głowicą kulową dedykowaną do mocowania skanera 3D. Komplet markerów – 1000 sztuk Mobilna stacja robocza: 1. Stacja certyfikowana przez producenta na kompatybilność z oferowaną głowicą pomiarową. 2. Procesor osiągający w teście MassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów (ocena http://www.cpubenchmark.net/laptop.html). 3. System operacyjny Windows 10 Professional lub nowszy. 4. Dedykowana karta graficzna (nie zintegrowana) pamięć minimum 6GB RAM. 5. Matryca minimum 17” rozdzielczość minimum 1080p. 6. Pamięć RAM minimum 32GB. 7. Dysk twardy minimum 1TB HDD. 8. Akcesoria: niezbędna kable przyłączeniowe, myszka optyczna, torba. Wymagania dodatkowe: 1 Gwarancja nie mniej niż 24 (w zależności od złożonej oferty) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie Polski. 3. Szybki serwis w Polsce - w przypadku awarii naprawa do 14 dni i zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. 4. Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim. 5. Transport i instalacja systemu w siedzibie docelowej pracy urządzenia. 6. Szkolenie w wymiarze 15 godzin dla maksymalnie 10-osobowej grupy z obsługi i kalibracji dostarczonego zestawu, rozpoczęte nie później niż 7 dni po dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu. 7. Dostępność merytorycznego wsparcia po szkoleniu w wymiarze 10 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną