Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 643 42 14 , fax. 42 643 45 19
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi
  ul. Dąbrowskiego 113
  93-208 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 643 42 14, fax. 42 643 45 19
  REGON: 20586000600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itc.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną