Dostawa elementów wyposażenia trwale związanych z budynkiem w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” – system kratownic sufitowych oraz folia okienna UV

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 6843355 , fax. 426 843 355
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  ul. Piotrkowska 282
  93-034 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 6843355, fax. 426 843 355
  REGON: 27789400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmwl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów wyposażenia trwale związanych z budynkiem w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” – system kratownic sufitowych oraz folia okienna UV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach dotyczących poszczególnych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną