DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ROZDRABNIACZY FIRMY MONO PUPMS ZAMONTOWANYCH W GOŚ ŁAM

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek
 • Telefon/fax: tel. 426 404 776 , fax. (042) 640 47 75
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
  ul. Sanitariuszek 66
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 404 776, fax. (042) 640 47 75
  REGON: 47054203300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gos.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ROZDRABNIACZY FIRMY MONO PUPMS ZAMONTOWANYCH W GOŚ ŁAM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do rozdrabniaczy firmy Mono Pumps zamontowanych w GOŚ ŁAM
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42996100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną