Dostawa blatu wraz z wymianą w densytometrze rentgenowskim Norland XR46 SN: 3153(8090) wraz z rekalibracją/ integracją i uruchomieniem po wymianie blatu na nowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 6393452, 6393458 , fax. 426 393 452
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6393452, 6393458, fax. 426 393 452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uskwam.umed.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa blatu wraz z wymianą w densytometrze rentgenowskim Norland XR46 SN: 3153(8090) wraz z rekalibracją/ integracją i uruchomieniem po wymianie blatu na nowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa blatu wraz z wymianą w densytometrze rentgenowskim Norland XR46 SN: 3153(8090) wraz z rekalibracją/ integracją i uruchomieniem po wymianie blatu na nowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi na potrzeby Pracowni Medycyny Nuklearnej, Densytometrii i Badań Wysiłkowych, (zwanego dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznikiem nr 1b - Warunki gwarancji i serwisu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 a do SIWZ („parametry techniczne”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną