dostawa artykułów spożywczych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-511 Łódź, Czajkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 673 01 25, , fax. 42 673 01 25
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  Czajkowskiego 14
  92-511 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 673 01 25, , fax. 42 673 01 25
  REGON: 13976370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zso1lodz.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa różnych artykułów spożywczych: 1) Pakiet A: art. spożywcze (różne) 2) Pakiet B: jaja 3) Pakiet C: pieczywo 4) Pakiet D: nabiał i mleko 5) Pakiet E: mięso, wędliny 6) Pakiet F : ryby, mrożonki 7) Pakiet G: wyroby garmażeryjne 8) Pakiet H: świeże owoce, warzywa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną