Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału BiNOŻ PŁ

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału BiNOŻ PŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału BiNOŻ PŁ, w postaci: Pakiet 1: Mierniki pH z doposażeniem Poz. 1 - Miernik pH wielofunkcyjny – 1 szt. Poz. 2 - Miernik pH z funkcją automatycznego miareczkowania – 1 szt. Poz. 3 - Elementy doposażenia mierników pH – 1 komplet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną