Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego

Szkoła Podstawowa nr 160 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 160
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-513 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Telefon/fax: tel. 42 637 25 29 , fax. 42 637 28 34
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 160
  ul. Andrzeja Struga 24
  90-513 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 637 25 29, fax. 42 637 28 34
  REGON: 73135300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp160.edu.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w skład którego wchodzi : a) Dostawa 25 przenośnych komputerów dla ucznia wraz z oprogramowaniem, b) Dostawa 1 przenośnego komputera dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem, c) Dostawa 1 zestawu interaktywnego składającego się z tablicy, rzutnika oraz głośników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną