Dostawę sprzętu IT i oprogramowania , w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szkoła Podstawowa Nr 19 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 19
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-108 Łódź, Balonowa
 • Telefon/fax: tel. 42 686 47 89, , fax. 42 689 86 32
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 19
  Balonowa 1
  94-108 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 686 47 89, , fax. 42 689 86 32
  REGON: 00082879100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sp19lodz.wikom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę sprzętu IT i oprogramowania , w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę sprzętu IT i oprogramowania , w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zamówienie obejmuje dostawę: Poz. Element Liczba sztuk/zestawów 1 Zestaw tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym i głośnikami wraz z montażem - 4szt 2 Komputer dla ucznia - 25 szt 3 Monitor - 25 szt 4 Laptop dla nauczyciela 7 szt 5 Pakiet antywirusowy i antyspamowy na 100 stanowisk 1 szt 6 Program do ochrony dziecka w sieci 1 szt 7 Wizualizer 1 szt 8 Tablet dla ucznia 10 szt 9 Tablet dla n-la 1 szt 10 Tablet graficzny dla ucznia 10 szt 11 Tablet graficzny dla n-la 1 szt 12 Zestaw klocków edukacyjnych z czujnikami elektronicznymi do budowania i programowania robotów 2 szt 13 Zestaw robotów edukacyjnych 2 szt 14 Pakiet edukacyjny Robot edukacyjny +tablet7”+zestaw gier do nauki programowania do wykorzystania z tabletem 11 szt 15 Pakiet angielskiego do interaktywnej podłogi (100 gier) 1 szt 16 Pakiet karta rowerowa 1 szt 17 pendrive 16GB 25 szt 18 Zestaw Biofeedback 1 szt 19 Podłoga interaktywna wraz z montażem 1 szt Przy czym: Część 1 – obejmuje sprzęt i oprogramowanie ujęte pod pozycjami 1-11 i 17 Część 2 – obejmuje sprzęt ujęty pod pozycją 18 Część 3 – obejmuje sprzęt ujęty pod pozycją 12-16 i 19 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 33100000-1 Urządzenia medyczne 30213100-6 Komputery przenośne 32322000-6 Urządzenia multimedialne 30213300-8 Komputer biurkowy 30231300-0 monitory ekranowe 30213200-7 Komputer tablet 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 30234600-4 Pamięć flash 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część ( części) lub na wszystkie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną