Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Akademia młodych naukowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szkoła Podstawowa nr 160 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 160
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-513 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Telefon/fax: tel. 42 637 25 29 , fax. 42 637 28 34
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 160
  ul. Andrzeja Struga 24
  90-513 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 637 25 29, fax. 42 637 28 34
  REGON: 73135300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp160.edu.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organem prowadzącym Szkołą jest Miasto Łódź

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Akademia młodych naukowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Akademia młodych naukowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część pierwsza dotyczy dostawy przenośnych komputerów, Część druga dotyczy dostawy urządzeń sieciowych takich jak, przełącznik zarządzalny firewall, router, kontroler WLAN , urządzeń drukujących takich jak urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, urządzeń multimedialnych takich jak zestawy interaktywne , wizualizery, cyfrowe urządzenia do zapisu obrazu i dźwięku, inne urządzenia takie jak zasilacze UPS. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na wszystkie części zamówienia lub dowolnie wybraną przez Wykonawcę jego część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną