„Całodobowe świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pirogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Całodobowe świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest: całodobowe świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi: Rodzaj przewozu medyczny Szacunkowa ilość wozogodzin* rocznie Szacunkowa ilość km rocznie ** Przewóz „S” (lekarz + ratownik - kierowca) 448 5925 Przewóz „R” (na cito) (lekarz + ratownik lub pielęgniarka + kierowca- ratownik) 34 400 * Wozogodzina - to czas od momentu przyjęcia pacjenta od zleceniodawcy do chwili przewiezienia go do miejsca przeznaczenia. ** Przejechany km - to przejechany każdy kilometr liczony od momentu przyjęcia pacjenta od zleceniodawcy do momentu przewiezienia go do miejsca przeznaczenia. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ zwany również - w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym ZP/69/2018”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną