Budowa nowej plaży piaszczystej w ramach zagospodarowanie terenu przy basenach zewnętrznych w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej
 • Telefon/fax: tel. 42 6400-800 , fax. 42 683 44 78
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
  al. Unii Lubelskiej 4
  94-208 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6400-800, fax. 42 683 44 78
  REGON: 47323046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://aquapark.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego w której Miasto Łódź posiada 100% udziałów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowej plaży piaszczystej w ramach zagospodarowanie terenu przy basenach zewnętrznych w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej plaży piaszczystej w ramach zagospodarowanie terenu przy basenach zewnętrznych w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) INSTALACJE WOD-KAN DO PLAŻY NATURYSTÓW b) MONTAŻ ZESPOŁU 3 NATRYSKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DUŻEJ KASKADY WODNEJ NA PLAŻY NATURYSTÓW c) PIASZCZYSTA PLAŻA d) CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW I KRZEWÓW / USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ oraz załącznikach do OPZ umieszczonych na serwerze FTP pod adresem ftp://1587.tld.v.pl Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną